Smruthiparvam

കോട്ടയ്ക്കൽ ആയുർവേദ സീരീസ്-58

ആത്മകഥ

പി.കെ. വാരിയർ

ഈ ഓർമ്മകളിൽ ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥയുണ്ട്; ആയുർവേദത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ കഥയുണ്ട്; ഒപ്പം ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ നാടിനുണ്ടായ ഉണർവിന്റെ കഥയുമുണ്ട്. അടിമരാജ്യത്തിൽ ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തു ജനിച്ച ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ വിശ്വപൗരനായി ഉയർന്നതിന്റെ സൂക്ഷ്മരേഖകൾ ഈ അനുഭവ വിവരണങ്ങളിലൊളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.

320

Smruthiparvam

320

Writer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Smruthiparvam”

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.