MANUSHYANU ORU AMUKHAM

MANUSHYANU ORU AMUKHAM:PADANANGAL

By : EDITOR:SETHUPARVATHY . S

സമകാലിക മലയാള നോവലിലെ ക്ലാസിക്ക് എന്ന് നിരൂപകര്‍ വിശേഷിപ്പിച്ച മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം എന്ന നോവലിനെക്കുറിച്ചുള്ള പലകാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ സമാഹാരം.

240

MANUSHYANU ORU AMUKHAM

240

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MANUSHYANU ORU AMUKHAM”

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.