MANNUM MANUSHYANUM

തിന്നും തിന്നപ്പെട്ടും മത്സരിച്ചും സഹകരിച്ചും ജീവിക്കുന്ന അനേകം ജീവികളുടെ മായികലോകമാ ണ് മണ്ണ്. ആ മണ്ണ് രൂപം കൊള്ളുന്നതും അതിന് രൂപമാറ്റമുണ്ടാകുന്നതുമൊക്കെ കുട്ടികള്‍ക്കുവേണ്ടി വിശദീകരിക്കുന്ന കൃതി. ഒപ്പം മണ്ണിലൂടെ ശാസ്ത്രബേ ാധം പകരുന്ന രസകരമായ ആക്ടിവിറ്റികളും.

95

MANNUM MANUSHYANUM

95

Book : MANNUM MANUSHYANUM
Author: PROF S SIVADAS
Category : Children’s Literature
ISBN : 9788126402335
Binding : Normal
Publishing Date : 01-02-2021
Publisher : MAMBAZHAM : AN IMPRINT OF DC BOOKS
Edition : 5
Number of pages : 78
Language : Malayalam

Writer

Publisher

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MANNUM MANUSHYANUM”

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.