KUTTIKKALIKAL

നാട്ടറിവുകൾ അല്പകാലം മുമ്പുവരെ നമ്മുടെ ഓരോ ചുവടുകൾക്കും വേണ്ട തന്റേടമായിരുന്നു. പുതിയതരം അറിവുകളും പുതിയതരം അധികാരവും വന്നപ്പോൾ നാട്ടറിവുകൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളുമായി. പുതിയതരം അറിവുകൾ നമുക്കുമേലെയുള്ള അധീശത്വമായി. നമ്മുടെ ചുവടുകൾ ഉറയ്ക്കാതെയായി. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഒഴുകാതെയായി. തിരിച്ചുപിടിക്കേണ്ട അറിവുകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കുമായി നാം നമ്മുടെ മണ്ണിലേക്ക് നോട്ടം തിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ പുസ്തകം.

120

KUTTIKKALIKAL

120

Book : KUTTIKKALIKAL
Author: SANIL P THOMAS
Category : Children’s Literature
ISBN : 9788126407002
Binding : Normal
Publishing Date : 30-05-13
Publisher : MAMBAZHAM : AN IMPRINT OF DC BOOKS
Edition : 6
Number of pages : 128
Language : Malayalam

Writer

Publisher

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KUTTIKKALIKAL”

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.