Erivum Puliyum

സിനിമാക്കാരുടെ ഉരുളക്കുള്ള ഉപ്പേരികൾ. 1997 മുതൽ 2016 വരെ കാലഗണനയനുസരിച്ചാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പലരും ആദ്യം പറഞ്ഞതും ശേഷം മാറ്റിപ്പറഞ്ഞതും അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതചിത്രങ്ങളും കൂടി കൂട്ടിവായിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ചിരിയഴകുതന്നെ ഒരു ഉപ്പേരിയാണ്.

199

Erivum Puliyum

199

Categories: ,

Book : ERIVUM PULIYUM
Author: GEORGE PULIKKAN
Category : Humour
ISBN : 9789354324116
Binding : Normal
Publishing Date : 09-04-2021
Publisher : LITMUS
Edition : 1
Number of pages : 176
Language : Malayalam

Writer

Publisher

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Erivum Puliyum”

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.