CIRCUS

മൃഗങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സർക്കസ്. ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ ഇല്ലാത്ത സർക്കസ്. മൃഗങ്ങൾ കെട്ടിയുയർത്തിയ കൂടാരത്തിൽ കുട്ടികളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു. കുട്ടികൾ മാത്രം. മുതിർന്നവർക്ക് പ്രവേശനമില്ല. എങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു സർക്കസ് കാണാൻ മോഹം. രണ്ടു കൂട്ടരെയും മാലി ‘സർക്കസ് ‘ കൂടാരത്തിലേക്കു ക്ഷണിക്കുന്നു. എത്രയെത്ര അത്ഭുതവിദ്യകൾ! എത്രയെത്ര അഭ്യാസങ്ങൾ!

100

CIRCUS

100

Book : CIRCUS
Author: MALI – MADHAVAN NAIR V
Category : Children’s Literature
ISBN : 8126415169
Binding : Normal
Publishing Date : 09-10-2019
Publisher : MAMBAZHAM : AN IMPRINT OF DC BOOKS
Edition : 6
Number of pages : 101
Language : Malayalam

Writer

Publisher

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CIRCUS”

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.