ANASWARAKATHAKAL-OV VIJAYAN

By : O V VIJAYAN

മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാലകഥാകൃത്തുക്കൾമുതൽ സമകാലീന കഥാകൃത്തുക്കൾവരെയുള്ളവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ചതും എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതുമായ രചനകളാണ് ഈ പരമ്പരയിൽ സമാഹരിക്കുന്നത്. ഓരോ എഴുത്തുകാരുടെയും അവരുടെ രചനാകാലത്ത് പ്രസക്തമായതും ഈ തലമുറയും വരുംതലമുറയും വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമായ കഥകൾ. മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖരായ നിരൂപകരുടെ പഠനക്കുറിപ്പോടൊപ്പം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

320

ANASWARAKATHAKAL-OV VIJAYAN

320

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ANASWARAKATHAKAL-OV VIJAYAN”

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.